Timéco

Pomůžeme Vám při snižování výrobních nákladů

Společnost Timéco pomáhá středně velkým a malým podnikatelům v Nizozemí při
snižování výrobních nákladů, a to tak, že celý výrobní proces přemístí do zemí východní
Evropy. Pomůžeme Vám při hledání nových možností pro výrobu. Nejsme však pouze
zprostředkovatelem, který vám pouze pomůže navázat kontakty. Naopak. Nabízené výrobní haly v České republice jsou majetkem naší společnosti Timéco, čímž je právě zajištěna i naše zainteresovanost. Zaměstnáváme třicet vysoce kvalifikovaných českých pracovníků. A právě oni jsou garancí úspěšného startu Vašeho nového výrobního procesu v České republice.

Výroba v zemích s nízkými náklady na mzdy

Velké společnosti zakládají samy pobočky v zemích s nízkými náklady na mzdy. Střední a
malé společnosti k tomuto kroku často nemají odvahu. Jste malá nebo střední společnost,
chybí vám manažerské schopnosti a zahraniční zkušenost s outsourcingem ?

 

Oslovuje Vás outsourcing?

Při vyslovení slova outsourcing si každý představí možnost ušetřit. A to je také pravda. Přeložení
výroby či její části do zemí s nízkými náklady na
mzdy ssebou zcela jistě přináší úspory.

 

Potřebujete ušetřit náklady na mzdy?

Chcete zjistit, zda i vaše společnost může tímto způsobem ušetřit ?
Kontaktujte nás. V tomto směru Vám rádi pomůžeme.

 

afbeelding1 afbeelding2 afbeelding3
Op Oost Timeco Outsourcing partner van Pasrefom Hatchery Technologies in EFRO project `broederij van de toekomst` 2016- 2019.