Timéco

Outsourcing i pro malé a středně velké společnosti

Outsourcing není výhodný jen pro velké společnosti, ale přináší výhody i pro společnosti
malé a středně velké. Celosvětová hospodářská krize tomu napomáhá. Díky outsourcování pracovně náročných úkolů se můžete soustředit na své hlavní podnikatelské aktivity. A to ostatní přenecháte odborníkům.

Outsourcing vyžaduje správné plánování

Outsourcování je správná cesta k tomu, aby se Vaše podnikatelské aktivity staly efektivnější. Rozhodně by to nemělo znamenat, že ztratíte přehled nad Vaší výrobou. Proto je potřeba zvolit vhodné plánování. Při outsourcingu využíváte služeb jiných společností. A spolupráce s nimi musí být rozhodně bezvadná a korektní.

Výhody outsourcingu v České republice

Česká republika je technologickým centrem bývalého východního bloku, především v oblasti automobilového, elektrotechnického a leteckého průmyslu. Mimoto je zde výborná pracovní mentalita a zkušení zaměstnanci s kvalitním vzděláním.

Nevýhody outsourcingu

Před pěti lety se tvrdilo, že výhody outsourcingu v bývalém východním bloku velmi rychle
pominou. Praxe je však jiná. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie má outsourcing na tomto území své nesporné výhody.

Sociální zodpovědnost

Outsourcing neznamená snížení úrovně sociální zodpovědnosti. Všichni zaměstnanci
společnosti Timeco pracují za odpovídající mzdy. Velký důraz klademe i na bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

 

 

 

 

 

 

Op Oost Timeco Outsourcing partner van Pasrefom Hatchery Technologies in EFRO project `broederij van de toekomst` 2016- 2019.